ดอกไม้จันทร์ อาชีพเสริมรายได้

 

 

ดอกไม้จันทน์ อาชีพเสริมสร้างรายได้

โดย กลุ่มสมาชิกแม่บ้านป่าหวาย กรมรบพิเศษที่ ๑

 

          เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง  สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ ก็ไม่มีผล กลุ่มสมาชิกแม่บ้านป่าหวาย กรมรบพิเศษที่ ๑ ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยการผลิตดอกไม้จันทน์ออกขาย เดิมเรามักเห็นดอกไม้จันทน์ที่ทำจากใบลานมีสีขาว บ้างก็ออกสีเหลืองนวล เปลี่ยนเป็นดอกไม้จันทน์ทีมีหลากหลายรูปแบบและสีสัน 

ดอกไม้จันทน์ มักจะเขียนผิดเป็น ดอกไม้จัน หรือ ดอกไม้จันทร์ ทั้งนี้ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายไว้ว่า "ดอกไม้จันทน์" คือ เนื้อไม้จันทน์เป็นต้น ที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็กใช้ในการเผาศพ

          สำหรับสาเหตุที่นำดอกไม้จันทน์มาใช้ในพิธีเผาศพ เนื่องมาจากในสมัยก่อนนั้นเรายังไม่มีการฉีดยา หรือวิธีการที่จะรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น ในการเผาศพ จึงต้องใช้ดอกไม้จันทน์ซึ่งทำมาจากไม้จันทน์ หรือต้นจันทร์ อันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งในสมัยก่อนจะนิยมใช้ไม้จันทน์เฉพาะในงานศพของราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น เนื่องจากไม้จันทน์หายากและมีราคาแพง ต่อมากรมพระยาดำรงราชนุภาพจึงได้คิดค้นให้ใช้ไม้จันทน์ทำเป็นแผ่นบางๆ มัดเป็นช่อเรียกว่าดอกไม้จันทน์เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้นำไปวางที่เผาศพและนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน

          อาชีพผลิตดอกไม้จันทน์ หากอยากหันมาจับธุรกิจทำดอกไม้จันทน์นั้นไม่ยาก เพียงมีทุนเบื้องต้นสัก 600 บาท ก็ทำได้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดแรก โดยเงินทุนจำนวนนี้จะทำแบบดอกเดียวได้ประมาณ 800 ดอก ซึ่งการทำดอกไม้จันทน์ในครั้งแรกอาจยังไม่เห็นผลกำไรมากนัก แต่กำไรจะอยู่ที่วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการทำครั้งต่อไปทำให้ต้นทุนลดลงจนเหลือผลกำไรมากขึ้น

        "ดอกไม้จันทน์ . . . แม้จะเป็นดอกไม้สำหรับคนตาย แต่ดอกไม้จันทน์จะไม่มีวันตาย เพราะสามารถขายได้ตลอด ที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ไม่มีวันเสีย ไม่บูด ไม่เน่า สามารถเก็บรักษาเพื่อรอจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี" 

กลุ่มสมาชิกแม่บ้านป่าหวาย กรมรบพิเศษที่ ๑

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif กลีบดอกสีขาว, กลีบดอกสีเกสร, หนวดจันทน์ (ทำจากเยื่อไม้)
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif กระดาษย่นสีดำ, ริบบิ้นสีดำ
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif ธูป-เทียน, ธูประกำ (1 ดอก ทำได้ 4 ช่อ), เทียนจิ๋ว, เทียนเบอร์ 8
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif ช่อประธานพร้อมหนวด, ก้านไม้ติดช่อประธาน, ไม้เสียบหมูปิ้งขนาด 5-6 นิ้ว (หรืออาจใช้ก้านธูปเพื่อประหยัดต้นทุน)
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif ด้ายสีขาว (แบบที่เรียกว่าด้ายไพ่ป๊อก), ลวดเบอร์ 24, กาวลาเท็กซ์
      http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/newimg/dookdik/1158592423_1.gif ถุงพลาสติก สำหรับบรรจุดอกไม้จันทน์ (ขนาด 16x26 นิ้ว บรรจุดอกเล็กได้ 100 ดอก ขนาด 10x15 นิ้ว บรรจุช่อประธานได้ 1 ถุงต่อ 1 ช่อ)


ขั้นตอนการทำ

              1. แบบดอกธรรมดา

 เริ่มจากการทำเกสรก่อน โดยใช้กลีบดอกเกสรทำการจับกลีบเข้ากับก้านดอก นำกลีบดอกที่เตรียมไว้แล้วมาทำการเข้าดอก โดยใช้กลีบดอกประมาณ 4 กลีบ จากนั้นทากาวแล้วใช้ด้ายมัดให้แน่น ก็จะได้ตัวดอกไม้จันทน์ เมื่อได้ตัวดอกไม้จันทน์แล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่หนวดจันทน์ ซึ่งทำเตรียมไว้โดยพันคู่กับธูป-เทียนสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อใส่หนวดจันทน์แล้วนำกระดาษย่นสีดำพันก้านดอกให้แน่น จนไม่สามารถมองเห็นก้านดอกได้ ก็เป็นอันเสร็จ

         2. แบบช่อประธาน   เริ่มจากเตรียมก้านไม้ช่อประธานพร้อมหนวดจันทน์ไว้ จากนั้นจึงนำดอกที่ทำไว้ซึ่งใช้ขั้นตอนเดียวกันกับการทำแบบดอกธรรมดา นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นช่อ โดยจะต้องทำแบบนี้เพราะจะต้องนำมาติดช่อประมาณช่อละ 9 ดอก จากนั้นทำการตกแต่ง เป็นอันเสร็จขั้นตอน

        สำหรับการเก็บรักษาดอกไม้จันทน์เพื่อรอจำหน่าย     เคล็ดลับ   เมื่อทำเสร็จแล้วควรนำใส่ถุงพลาสติกแพ็กเก็บไว้ เพื่อไม่ให้กลีบดอกโดนลมจนกลีบดอกกรอบหรือหัก

        นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ ในยุคที่เศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก แม้การทำดอกไม้จันทน์จะไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างกำไรก้อนโต แต่ก็ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง แทรกซึมผ่านวิถีการดำเนินชีวิตของคน . . . ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้ ธุรกิจนี้ก็ไม่มีวันตาย!!!

..............................................................