การประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน

ควรรู้ การประหยัดไฟฟ้าในสํานักงาน

( เครื่องประหยัดไฟฟ้า อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า) บิลไม่เพิ่มแน่นอน

 

เคล็ดลับสุดประหยัดไม่ให้บิลค่าไฟเพิ่มขึ้น (Woman Story)

        ยุคนี้ นับว่าเป็นยุคที่เราควรประหยัดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญควรจะหันมาตื่นตัวเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพกันอย่างเต็มที่ คนส่วนใหญ่รู้หลักการใช้เครื่องไฟฟ้าเพียงการ "ปิด-เปิด" แต่ไม่รู้ถึงวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุยืนนาน และที่สำคัญที่สุดคือสามารถประหยัดไฟได้ ต่อไปนี้คือ กลวิธีในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ...

 

         แสงสว่าง หันมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออนแทนหลอดไส้ เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงสว่างมากกว่าถึง 4 เท่า และมีอายุการใช้งานนานกว่า 8 เท่า และควรหมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ได้แสงสว่างเต็มที่

วิทยุโทรทัศน์ ปิดสวิทช์ที่เครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน เพราะแม้ปิดสวิทช์แล้วก็ยังคงมีกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งมาเลี้ยงที่ระบบเครื่อง อยู่ตลอดเวลา จึงควรถอดปลั๊กด้วยนั่นเอง

         ตู้เย็น ควร เลือกซื้อที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เนื่องจากใช้ไฟน้อยกว่าตู้เย็นที่ได้รับฉลากเบอร์ต่ำกว่า ทั้งนี้ตำแหน่งที่วางตู้เย็นต้องห่างจากผนังอย่างน้อย 30 ซม.เพื่อให้ตู้เย็นระบายความร้อนได้สะดวก ตู้เย็นที่มีการใช้งานต้องตรวจสอบระบบยางขอบตู้อยู่เป็นประจำว่า ระบบแม่เหล็กนั้นยังทำงานสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งทำได้ง่ายๆ โดยการทำความสะอาดขอบยางตู้เย็นด้วยน้ำสบู่และเช็ดให้แห้ง หลังจากนั้นนำแผ่นกระดาษมาสอดระหว่างขอบยางกับขอบตู้เย็นแล้วปิดประตูตู้ เย็นหากกระดาษหล่นหรือสามารถดึงกระดาษออกได้ง่าย แสดงว่าขอบยางตู้เย็นเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนขอบยางใหม่

         เครื่องปรับอากาศ ให้ เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ทั้งนี้ ในแต่ละฤดูจะต่างกันคือเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศโดยตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา จะมีส่วนต่างของอุณหภูมิแค่ 2 องศา อุณหภูมิ 1 องศาที่เปลี่ยนไป จะใช้ไฟเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% และในฤดูร้อนเครื่องปรับอากาศจะทำงานเกือบตลอดเวลา ทำให้การใช้ไฟเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ นอกจากนั้นควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หลีกเลี่ยงการตั้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา หรือการติดตั้งฉากกั้นชนิดชั่วคราวเพื่อจำกัดพื้นที่ที่ต้องการความเย็น ก็จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศลงได้